061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

تماس با ما

ارتباط با ما

آدرس:
اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

تلفن:
061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

ایمیل:
jst_co@yahoo.com