061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

ردیابی محصول

ورود کاربران

جهان صنعت تابلو - ردیابی محصول

خریداران و کارفرمایان می توانند جهت ردیابی و کنترل سابقه محصولات خریداری شده با ارسال درخواست کتبی نسبت به دریافت "نام کاربری" و "کلمه عبور" اقدام نموده و به وسیله آن وارد این سیستم شوند.