061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

محصولات جهان صنعت تابلو

پست های معمولی فیکسAIS&GIS

جهان صنعت تابلو - پست های معمولی فیکسAIS&GIS

تابلوهاي فشارمتوسط فيكس متناسب بااستانداردهاي مربوط به تجهيزات باسطح ولتاژ متوسط ساخته مي شود.باتوجه به اهمیت ایمنی درسطح ولتاژ فشارمتوسط ، تجهيزات مربوطه درهنگام ساخت وهمچنين پس ازتكميل شدن تحت انجام آزمايشات الكتريكي مربوط به سطح ولتاژ متوسط قرارمي گيرند. بادرنظرگرفتن اين نكته كه ايمني دربهره برداري اولين وهمچنين مهمترين پارامتر درمورد تابلوهاي فشارمتوسط مي باشد، لذا درساخت تابلوهاي مذكور از انواع شيوه هاي استاندارد طراحي جهت رفع هرگونه خطاي نيروي انساني درهنگام بهره برداري استفاده مي گردد.تابلوهاي فشارمتوسط فيكس درسطح رنج ولتاژي 33 و 24 و11 کیلو ولت و همچنين سطح جرياني 630 و1250 آمپر ساخته شده و به بازارعرضه مي گردد . بهره گيري ازانواع حفاظت هاي جرياني و ولتاژي درسلول هاي خروجي تابلوهاي مذكور يكي ديگر از ويژگي هاي اين تجهيزات مي باشد.ازديگر مزيتهاي تابلوهاي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

• قابليت كنترل پذيري ورودي ها وخروجي ها بابهره گيري از سيستم هاي هوشمند
• قابليت استفاده از تجهيزات فشارمتوسط با مارك هاي مختلف
• قابليت استفاده از رله هاي حفاظتي با مارك هاي مختلف
• ابعاد استاندارد
• یکسال گارانتی وخدمات پس از فروش