061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

محصولات جهان صنعت تابلو

تابلوهای ضد انفجار

جهان صنعت تابلو - تابلوهای ضد انفجار


این سری از محصولات بمنظور استفاده در محيط های خطرناک و قابل انفجار و در سایزهای استاندارد ساخته شده است.