061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

محصولات جهان صنعت تابلو

تابلوهای کنتور هوشمند

جهان صنعت تابلو - تابلوهای کنتور هوشمند

تابلوهای کنتور هوشمند
اين شرکت در قالب پروژه تعادل بخشي آب‌‌هاي زير زميني از سال 1391 تعداد کثیری تابلو کنتور هوشمند آب و برق جهت نصب بر روی چاه های کشاورزی برقی استان ساخته است.تابلوهای کنتور هوشمند آب و برق ساخته شده در شهرستان های مختلف از جمله شوش، شوشتر، دزفول، رامهرمز، امیدیه، گتوند و بهبهان نصب شده اند و مورد تایید نمایندگان امور آب و برق منطقه ای شهرستان ها و همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان گردیده است .لازم به ذکر است که در این قبیل از تابلوها امکانات بسیار گسترده مدیریتی و کنترلی از راه دور را در اختیار سازمان مربوطه قرار می دهد که از جمله امکان قطع ، وصل ، قرائت ، کنترل و تغییر پارامترهای مختلف از راه دور می باشد.