061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

محصولات جهان صنعت تابلو

Content Image

پست های معمولی فیکسAIS&GIS

تابلوهاي فشارمتوسط فيكس متناسب بااستانداردهاي مربوط به تجهيزات باسطح ولتاژ متوسط ساخته مي شود

Content Image

پست های کمپکت 33KV

پستهاي كمپكت پيش ساخته بصورت يك مجموعه كامل شامل تجهيزات فشار متوسط و ضعيف ، ترانسفورماتور و اتصالات مربوطه تعريف شده است

Content Image

تابلوهای ضد انفجار

تابلوهاي ضد انفجار متناسب بااستانداردها

Content Image

تابلوهای برق صنعتی طرح ریتال

تابلوهای برق صنعتی طرح ریتال

Content Image

تابلوهای کنتور هوشمند

تنها نمایندگی انحصاری کنتورهای هوشمند در استان خوزستان

Content Image

تابلوهای استیل

این تابلوجهت نصب درمحیط هایی باشریط خاص ساخته میگردد ودرمقابل رطوبط بالاوضربه های مکانیکی وتنش های الکتریکی مقاومت بالایی دارد